Home | Diensten en Producten |

Planning

Met de Planning module kan op school- en stichting niveau een overzichtelijke planning worden bijgehouden van alle activiteiten en deadlines. Bijvoorbeeld voor het maken van de jaarrekening (stafbureau) of het maken van school jaarplannen (schooldirecteuren).

Planning gratis testen ?

Indien u de plannings module GRATIS wilt uitproberen is dit uiteraard mogelijk.

Zodra u ons uw gegevens heeft toegestuurd zullen wij een gebruikers account aanmaken waardoor u in staat bent alle functionaliteiten van de plannings module gedurende een bepaalde periode uit te proberen zonder verdere beperkingen.

Voordelen:

  • Altijd een digitaal overzicht, overal beschikbaar
  • Activiteiten kunnen toegewezen worden aan medewerkers
  • Deadlines kunnen toegekend worden
  • Bij overschrijding van een deadline wordt automatisch een reminder gestuurd per e-mail
  • Meerdere filteropties: per activiteit, per medewerker, per periode

Bij integratie met het Kwaliteitsdashboard van School-software, worden de openstaande acties en deadlines in het dashboard van de gebruiker getoond

Schermvoorbeelden